Ga naar hoofdinhoud

Nieuws & acties

Onverkorte GOw2 brandstofvoorziening

Als gevolg van de plotselinge sluiting van de servicestations van de overige brandstofleveranciers, is er sinds maandag 18 juli een verhoogde aanloop ontstaan op onze stations. We hebben meteen hierop ingespeeld en onze operatie conform aangepast. De brandstofleveringen van de Staatsolieraffinaderij naar de GOw2 terminal te Beekhuizen en vervolgens naar onze servicestations zijn verhoogd en frequenter uitgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat wij optimaal hebben voorzien in de brandstofbehoefte.

Hoewel de situatie enigszins is genormaliseerd, gaat onze brandstofvoorziening aan de samenleving onverkort door. De GOw2 servicestations zijn zowel in stad als district dagelijks open; waarvan een groot deel 1x24 uur en de overige van 08.00 – 20.00 uur.

We bedanken de samenleving voor het gestelde vertrouwen.