Ga naar hoofdinhoud

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Vanuit ons verantwoordelijkheidsgevoel vinden wij het belangrijk om duurzame waarde te creëren aan onze bedrijfsactiviteiten, voor ons personeel, klanten, consumenten en in de gemeenschappen waar onze brandstofterminals en servicestations zijn gevestigd.

Wij geven invulling aan duurzame waardecreatie door ons te focussen op de thema’s:

Betaalbare en duurzame energie
Waardig werk en economische groei
Verantwoorde consumptie en productie
Klimaatactie
Leven in het water

Deze thema’s zijn gekoppeld aan Sustainable Development Goals oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030.  Deze doelen zijn afgesproken door landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN).

Operaties

Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten zien we erop toe dat de focus continue gericht is en blijft op duurzaam verantwoorde wijze verrichten van activiteiten. Het is voor ons een positieve uitdaging om steeds te zoeken naar duurzame oplossingen die ook ons sociaaleconomisch succes en imago positief beïnvloeden.

Sociale Impact

Gemeenschap

Wij dragen bij aan duurzame ontwikkeling van woongebieden waar onze servicestations zijn gevestigd. Daarnaast ondersteunen wij ook maatschappelijke initiatieven die een impact hebben op de Surinaamse gemeenschap. Samen maken wij de toekomst mooi.

Sociale Impact

Sporters

Kracht, inspiratie, energie, flexibiliteit, snelheid, prestatie en Surinaams zijn de karakteristieken van onze brandstoffen. Eigenschappen waarmee sporters zich goed kunnen associëren. Deze connectie vertalen wij terug in het financieel ondersteunen van jonge talentvolle Surinaamse sporters. Hiermee helpen wij ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun sportcarrière met de hoop dat ze lokaal maar ook internationaal topprestaties neerzetten en Suriname internationaal op de kaart plaatsen.