DSC_5473

Kwaliteitsbeleid

GOw2 is ervan overtuigd dat kwaliteitsprincipes inherent zijn aan duurzame brandstof voorziening in Suriname.

In dit kader zullen alle wettelijke en statutaire vereisten en bedrijfsprocedures toegepast worden in alle bedrijfsactiviteiten.

Het doel van het kwaliteitsbeleid van GOw2 is om op een veilige en efficiënte wijze te voldoen aan de verwachtingen en eisen van onze klanten en stakeholders. Terwijl we dit doen zal speciaal beleid aangewend worden om het milieu en de gezondheid van onze medewerkers, contractors en de samenleving in de direte omgeving van onze bedrijfsactiviteiten, te beschermen.

GOw2 garandeert dat het beleid gericht is op realisatie van meetbare doelen welke zijn afgeleid van het strategische plan en de bedrijfsdoelen.

GOw2 verplicht zich tot:

GOw2 zal zorgdragen dat alle medewerkers het beleid begrijpen en dat ze aangemoedigd worden in overeenstemming met het kwaliteitsbeleid te werken.

Pagegray

Page Gray
Managing Director

Juni 2019