tank2win_

Tank 2 Win!

Voorwaarden

 1. Deelnemers dienen de leeftijd van minimaal 18 jaar te hebben om mee te kunnen doen aan deze loterij en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
 2. Voor het in aanmerking komen van 1 (één) lot, geldt:
  • voor automobilisten en motorrijders een minimum tankbedrag van SRD 50,00 (Vijftig Surinaamse Dollars) en,
  • voor bromfietsers een minimum tankbedrag van SRD 15,00 (Vijftien Surinaamse Dollars) alleen op de vrijdag van 17.00 uur – 20.00 uur gedurende de campagne periode.
 3. De loten dienen te worden ingeleverd in de daarvoor bestemde inleverbussen bij 1 (één) van de GOw2 servicestations. 
 4. De hoofdprijzen van deze actie zijn:
  • een Honda CRV,
  • een Honda Fit en
  • een Honda motorfiets.
 5. De winnaar van de Honda CRV of de Honda Fit heeft recht op 1 (één) jaar gratis tanken bij één van de GOw2 servicestations, waarbij er een maximaal aantal liters van 100 (Eénhonderd) liter per maand gratis zal worden aangeboden aan de winnaar van de Honda CRV en 75 (Vijfenzeventig ) liters aan de winnaar  van de Honda Fit.
 6. De winnaar van de Honda Motorfiets heeft recht op 1 (één) jaar gratis tanken bij één van de GOw2 servicestations, waarbij er een maximaal aantal liters van 20 (Twintig) liter per maand gratis zal worden aangeboden.
 7. De winnaar van de Honda CRV en Honda Fit heeft recht op servicebeurten conform de voorwaarden van Fernandes  Autohandel N.V. voor een periode van 1 (één) jaar.
 8. De winnaars van de hoofdprijzen dienen de bestickering met het GOw2-logo op de voertuigen voor minimaal 1 (één) jaar te laten staan.
 9. Het is niet toegestaan om de hoofdprijzen binnen 1 (één) jaar te doen vervreemden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GOw2 Energy Suriname N.V.
 10. Deze promotie loopt tot en met 8 oktober 2019.
 11. De trekking van de prijzen zal geschieden op 11 oktober 2019.
 12. Deelname aan deze actie geschiedt uitsluitend met de volledige en onvoorwaardelijke instemming van de deelnemer en met acceptatie van deze voorwaarden.
 13. Werknemers en directe familieleden van GOw2 Energy Suriname N.V., Staatsolie Power Company Suriname N.V., Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., retailers en betrokken campagnemedewerkers zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.

 14. GOw2 Energy Suriname en/of door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
 15. GOw2 Energy Suriname is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.